מלכותי 12

לממשל נשיא ארצות הברית נָשִׂיא Harry Harry טרומנה ארגון סודי סופר המכונה מלכותי 12 נבו MJ12. האג'נדה העיקרית שלה היא התבוננות עצם בלתי מזוהה, חיסול עדויות לנוכחותו בציבור והשגת חומר חוץ-ארצי להנדסה לאחור במתחם צבאי-תעשייתי.