ארכיאולוגיה אסורה

תגליות ארכיאולוגיות שאינן משתלבות במסגרת ספרי הלימוד של פרשנות ההיסטוריה שלנו.