סוני היקום: הכרזת העצמאות

07. 09. 2017
הכנס הבינלאומי החמישי של אקזופוליטיקה, היסטוריה ורוחניות

אנו קבוצת אינטרסים של אנשים שאינם בבעלות או במימון של אף תאגיד או חברה רב לאומית. אנו עצמאיים בקבלת ההחלטות.

מאמרים שהוצגו לא תמיד חייבים להיות דעתם של חברי המערכת. מאמרים:

  1. השתלטו - מתפרסמים בתום לב. איננו מחבריהם ואיננו אחראים לתקינותם הפורמלית או העובדתית. יש לנו הסכם עם מחברי המאמרים שנוכל להשתלט עליהם או להשתמש בזכויות לשיתוף המאמר הנובע מהרישיון.
  2. מאמרי המחבר - תואם את המחבר
  3. תרגומים - המתרגם אחראי על התרגום ומחבר המקור אחראי על התוכן
  4. המתרגם ומחבר המקור אחראי לתרגומי המחבר.

המידע שנמסר ניתן לקוראים כפי שהוא. לכל קורא יש את הרצון החופשי להחליט אם לקבל את המידע או לא.

מכיוון שלא תמיד ניתן לפקח על מקור סמכותי או מקובל של מידע כלשהו (אלא אם מדובר בעדות ישירה של אנשים מהימנים או מסמכים מסווגים מארכיונים ממשלתיים), על הקורא להעריך את טיב המידע המוצע ולהביע את דעתו בנושא. לשם כך, לקוראים יש הזדמנות להציב הודעות דיון תחת המאמר.

העורכים שומרים לעצמם את הזכות לפרסם מאמרים שנראים לנו מתאימים. לחלופין, ניתן לצטט את המאמר או בקיצור עריכה בלבד.

מאמר המחבר הוא תמיד דעתו הסובייקטיבית של המחבר, שאינו צריך להביע את דעת הרוב. המחבר מודע לכך שתרומתו עשויה להיות נתונה לדיון עובדתי.

העורכים מביעים כוונה גלויה למסור מידע עדיפות ממקורות הנמצאים בקשר ישיר עם הנושאים נשוא תוכן האתר.

כוונת מערכת המערכת היא לפנות לעדים ישירים לאירועים - מודיעים פוטנציאליים, בין אם עובדים פנסיונרים ובין אם אנשים בשירות פעיל, אשר יהיו מוכנים להעיד על הפרוטוקול, הן תוך שמירה על אנונימיות וגילוי זהות.

חברי העריכה פתוחים לרעיונות חדשים ולמגמות מידע ודעה.

תן לקורא להיות מודע לכך שהמידע שנמסר לא תמיד יכול להיות נכון ב 100%, אלא שהוא עשוי להכיל אחוז מסוים של מידע מעוות ביודעין או שלא במודע שמקורו במקורות מקוריים. ומכיוון שאנו מסתמכים בעיקר על מידע של צד שלישי, אנו פועלים תמיד למיטב ידיעתנו ואמונתנו. שוב, על הקורא להעריך את הרלוונטיות של המידע.

אנו מודיעים לציבור הרחב על האמור לעיל ומצהירים כי כוונתנו היא לפעול בפתיחות ושקיפות מרבית.

אנו פתוחים לפרסום נושאים שנויים במחלוקת. אנו שומרים על רגישות בליבנו לתוכן משמעותי. פתחו לבבות ללא דעות קדומות וללא פחד.

מאמרים דומים