אקסופוליטיקה

עלינו להתעניין לא רק במה שקורה לשכנינו, אלא גם במה שקורה מעל לראשינו.