תקרית ביער רנדלמה

מקרה התצפית והמפגש הקרוב עם טכנולוגיה מחוץ לכדור הארץ, שהתרחש בדצמבר 1980, הוא האירוע המתועד ביותר מהארכיון הבריטי של ריאל. חוק X.