תוֹרַת הַנִסתָר

זה טוב zהישאר פנימי עם הרגליים על פני האדמה והבין שיש אנשים שמחפשים דרך רוחנית דרך הצד האפל של המטבע. זו לא סיבה לעקוב אחריהם או לשים לב אליהם יתר על המידה. אבל זו סיבה להבין שגם לזה יש מקום בליבנו - אפילו החשוך. וזה הרבה תלוי איך אנחנו מטפלים בזה. בין אם נקבל זאת באהבה ובחמלה מכבדת ובין אם בתחושת התנגדות ושנאה.