אופ שחור

פרויקטים סודיים הידועים יותר בשם האנגלי Black Ops הם מקום בו אמריקה נותנת חלק נכבד מהתקציב השנתי שלה. אף אחד לא יודע בדיוק איך מוציאים את הכספים. הם נחשבים רשמית לפיתוח נשק וטכנולוגיות חדשות לצבא.

עם זאת, המידע המגיע אט אט לפני השטח מעיד כי עבודתו של האריה ממלאת את תפקיד הטכנולוגיה החוץ-ארצית - ההנדסה ההפוכה שלהם ויישומים לצבא ובאופן חריג, למגזר האזרחי.