הנדסה גיאוגרפית

השפעה ממוקדת על אנשים על המצב בארץ, במיוחד אותה אַקלִים. בגלל ידע לא מספיק על תהליכים פלנטריים מביא גיאו-הנדסה (למשל באמצעות אירוסולים ו chemtrails) ההשלכות השליליות של שינויי אקלים בלתי צפויים. השפעה על האקלים מעלה גם שאלות אתיות. ישנן ביקורות על דרכים מסוימות לשינויי אקלים, למשל הקרן העולמית לשימור חיות הבר.