מג'סטיק 12

עבור הממשל של נשיא ארה"ב נשיא Harry Harry טרומאנה זה היה בפקודתו 1947 נוסדה ארגון סוד סופר המכונה מג'סטיק 12 נבו MJ12. סדר היום המרכזי שלה הוא תצפית עצם בלתי מזוההראיות פירוק של הנוכחות שלו לחומר זר הציבור וקבלת עבור הנדסה לאחור בקומפלקס-צבאי.