«Wonderful »

תג ארכיון: למוריה

השערות על למוריה

למוריה נקראת ציוויליזציה שהתפשטה על פני היבשת והרסיה נגרם ככל הנראה מאסון טבע. עוד שם של ציוויליזציה זו הוא מו (כמה חוקרים עם זאת חושב שהוא התפשט באוקיינוס ​​השקט, אם כי Lemuria ממוקם באוקיינוס ​​ההודי). לא כל המדענים מוכנים לקבל ...