המקרא: סיפור אמיתי

סיפורי המקרא, כפי שהוצגו בפנינו כיום, הם במקרים רבים רק השתקפות של ההיסטוריה האמיתית. התנ"ך אמנם מכונה ספר ספרים - ספר שתוכנו לא השתנה מאז הקמתו, אולם בחינה מדוקדקת יותר מאשרת את העובדה שתכניו שונו ושוכללו מספר פעמים לאורך זמן בכדי לענות על הצרכים הפוליטיים של זמנם.

אם אפשר למצוא מהדורות ישנות יותר, או אפילו יותר טוב, את הכתבים שקדמו למקור המקרא, תמיד זה מקום בוער למבנים דתיים. תמיד קיים חשש שהרעיון שלנו יעלה בקנה אחד עם הרעיון של אבותינו.

קיצוץ פוליטי בשנת 382 לספירה במועצת רומא החליט אילו טקסטים מקובלים ואילו יש לשרוף. אלה שלא הגיעו לזיוף הסופי של ההיסטוריה הם לעיתים קרובות מאוד רוחניים ורוחניים. להשקפה של ימינו הרבה מן המשותף עם תורת המזרח. באופן קולקטיבי לפעמים מכנים אותם גנוסטי.