ארכיאולוגיה אסורה

תגליות ארכיאולוגיות שאינן מתאימות למסגרת הלימוד של פרשנות ההיסטוריה שלנו.