התקפה דגל False

מבצע תחת דגל מזויף נבו דגל מזויף (אנגלית) מבצע דגל שווא נבו דגל שקר), בסופו של דבר פעולות דגל זר היא פעולה חשאית בראשות ממשלה, תאגיד או ארגון אחר, אשר נועד להיראות על ידי מישהו אחר. השם נגזר מתפיסה צבאית טס צבע שקר, דהיינו הניתוח המבוצע בצבעים אחרים (לאומיים) מאלו של הדגל הלאומי. מאידך, פעולות תחת דגל מזויף אינן מוגבלות לעימות צבאי, והן יכולות להתרחש באזרחים ובשעת שלום, למשל בפעולות מודיעיניות. [מקור: ויקי]