גולגולת מתמשכת

מידע נוסף על ישויות אחרות שישבו את הפלנטה הזו יחד עם בני אדם בעבר היו על פני השטח של בית המשפט לתקשורת. המראה האופייני שלהם מחובר באמצעות קמרון גולמי מוארך וקשתות עיניים מוגדלות. מקורם עדיין לא ברור. האתר הראשי של שרידי השלד הוא Paracas, אמריקה. קבוצה קטנה יותר היתה גם במצרים.