ענקים

במיתוסים של עמים רבים, אך במסמכים היסטוריים וממצאים ארכיאולוגיים היו אינדיקציות לקיומו של יצורים דמויי אדם בעברנו הרחוק הם במיעוט גודל ועוצמתם.

הנצרות מושפעת על ידי העולם היא הדמות המפורסמת ביותר של גוליית. אבל יש סימנים לכך שהיו אפילו יצורים גדולים יותר.

מוסד סמיתסוניאן טיפל בסוף 19. המאה של להשמדה המונית של השלד נשאר הציוויליזציה ידוע יותר 3 מטרים ישויות גבוהות כי מיושב בעבר הרחוק במחסן בצפון אמריקה היום.

כאילו מישהו לא רוצה שנדע את האמת ...