ההיסטוריה ההודית

ההיסטוריה ההודית, שלא כמו במערב, אינה מסומנת בצנזורה פוליטית נוצרית. לכן אנו יכולים לקרוא על אירועים שהם כמה אלפי שנים. אנחנו יכולים גם ללמוד על האינטראקציה של מה שנקרא העולם המערבי עם העולם ההודי - שבו אנשים רבים הלכו חכם ללמוד.