תקרית ביער רנדלשאם

המקרה של התבוננות ומפגש קרוב עם טכנולוגיה מחוץ לכדור הארץ שהתקיים בדצמבר 1980 הוא האירוע המתועד הטוב ביותר של הארכיון הבריטי של ריאל חוק X.