«Wonderful »

תג ארכיון: מימאס

כוכב המוות יש דפוס אמיתי

לפני 10, חללית קאסיני עשה תמונה טובה של הגוף השמימי יש כוכב מוות אמיתי במערכת השמש שלנו. מימאס של סטורן קיבל את הכינוי הזה לאחר שצילמו תמונות באיכות גבוהה שמהן ניתן היה לראות את פני השטח, כפי שמכתיבה מכניקת אוכלוסין. מימאס יש קוטר של כ 400 ק"מ ו ...