טכנולוגיית המלח העתיקה מאירה את סודות מגילות ים המלח

05. 01. 2021
הכנס הבינלאומי החמישי של אקזופוליטיקה, היסטוריה ורוחניות

Svitky od Mrtvého moře fascinují odborníky již více než půl století. A podle výsledků nové studie tyto starodávné texty dnešním vědcům stále ještě odhalují svá tajemství. Bádání nyní osvětluje tzv. Chrámový svitek, jak publikoval web Science Advances. Tento 8 metrů dlouhý rukopis je pojmenovaný podle obsahu, souvisejícího s neznámým židovským chrámem a je až pozoruhodně zachovalý. Ale proč se dochoval v tak výrazně lepším stavu než jeho papíroví kolegové? Studie to zjistila podrobnou analýzou povrchu svitku.

Chrámový svitek

19 kožených pásků, které Chrámový svitek obsahuje, „ je vyběleno ošetřením kamencovou solí“, píše The Guardian.  A právě tento minerální prvek hraje zásadní roli pro jeho zachování. V článku se dále píše, že „text je napsán na povrchu obsahujícím silnou vrstvu minerálů.“

Pohled na Mrtvé moře z jeskyně v Kumránu, kde byly některé ze svitků od Mrtvého moře nalezeny.

Po analýze pomocí rentgenových paprsků a spektroskopického zařízení se zdá, že síranová vrstva „poukazuje na jedinečnou starověkou výrobní technologii, kterou byl pergamen povrchově upraven prostřednictvím přidání anorganické vrstvy “, uvádí Science Advances.

Netypické soli

Protože Temple Scroll je jediný svitek, kterému se dostalo tohoto ošetření, vzbudil v akademických myslích značný rozruch o tom, co by to mohlo znamenat. Nejpodstatnější je ale fakt, že dotyčné minerály nepocházejí z oblasti Mrtvého moře. The Guardian cituje spoluautora studie Prof. Admira Masice, který říká: „Tyto soli nejsou typické pro nic z toho, o čem je nám, ve spojení s tímto obdobím a vznikem pergamenu, známo.“

Část svitku od Mrtvého moře číslo 28a (1Q28a) z Kumránské jeskyně 1. Foto: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP (Glasg) CC od SA-4.0

Ačkoli někteří s touto hypotézou nesouhlasí, předpokládá se, že Chrámový svitek byl vyroben někde jinde než v oblasti Mrtvého moře. Je tedy možné, že svitek byl do této oblasti přinesen odjinud. To, že určení původu svitku ukazuje na jiné místo, samozřejmě teoriím o jeho importu k Mrtvému moři výrazně nahrává.

Rukopisy svitků od Mrtvého moře se obvykle datují mezi léta 150 př. n. l. a 70 n. l. Jsou psány hebrejsky, aramejsky a řecky, většinou na pergamenu, ale některé jsou také na papyru, a dokonce i na mědi. Foto Ken a Nyetta CC do 2.0

Náhoda, která vedla k nalezení svitků

Nejnovější nález je součástí slavného historického období. Svitky od Mrtvého moře, nesmírně významné pro židovské náboženství, jsou staré nejméně 2 000 let. Světlo světa spatřily nikoliv díky archeologům, ale kvůli nedbalosti jednoho teenagera. Na konci 40. let 20. století hodil mladý beduínský ovčák kámen do jeskyně na severozápadním břehu moře poblíž Kumránu (dnešní Západní pobřeží). Kámen rozbil hliněné nádoby, ve kterých byly svitky uschovány. Tento hlasitý zvuk zcela náhodně upozornil 20. století na existenci těchto vzácných děl. V okolních jeskyních pak byla nalezena přímo duchovní pokladnice o rozsahu asi 800 – 900 svitků. Live Science vykresluje méně romantický obraz a píše, že byly nalezeny „pod hromadami trosek a netopýřího trusu“. Stránky popisují „biblické texty, starodávné kalendáře a raná astronomická pozorování“.

Kumránská jeskyně, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře. Foto Peter van der Sluijs CC do 3.0

Svitky za ta léta podnikly několik dobrodružných cest. Čtyři z originálů se objevily v nenápadné inzertní rubrice deníku Wall Street Journal v roce 1954! Byly majetkem syrského ortodoxního arcibiskupa Athanasia Yeshue Samuela, který se po marné snaze upoutat zájem amerických univerzit uchýlil k jejich inzerci v tisku.

Svitky stále vyžadují zkoumání

Přes jejich obrovskou známost nikdo s jistotou neví, kdo svitky vlastně vytvořil. V roce 2013 psal server History.com o „převládající teorii“, že „jsou dílem židovského obyvatelstva (Essenů), kteří obývali Kumrán, před zničením osady římskými jednotkami kolem roku 70 n. l. Někteří vědci přisuzují svitky jiným skupinám, včetně raných křesťanů a Židů z Jeruzaléma, kteří prošli Kumránem při útěku před Římany.

Zatímco svitky stále vyžadují mnoho zkoumání, podstatnou otázkou je, jak dlouho vydrží? Síranový povrch sice pomohl zachovat písmo, ale minerály by mohly způsobit také negativní efekt. Live Sciences poznamenává: „Jelikož je známo, že soli detekované ve svitku absorbují vlhkost ze vzduchu, mohla by jejich přítomnost při nesprávném uskladnění degradaci svitku naopak urychlit.“

Světlejší stránkou je, že jedinečný proces konzervace poskytuje vědcům určitá vodítka, jak mohou být svitky uchovány v co nejlepším stavu, aby je mohly obdivovat i budoucí generace.

טיפ מאתר החנות של Sueneé Universe

Sophie Bashford: Cesta Bohyně

Objevte ve svém nitru svou Bohyni a dovolte ji prostoupit vaší tělem a myslí. Najděte své pravé smyslné ženské já. Skvělý dárek pro ženu, které tato kniha může pomoci objevit její ženskou stránku.

Sophie Bashford: Cesta Bohyně

מאמרים דומים