Iškomar

יש מאמרים 8 בסדרה זו
Iškomar

Iškomar אמר שהוא telepathic ומעביר חללית סביב כדור הארץ. הוא חי כל כך הרבה זמן כדי להיות מסוגל לעקוף ללא הגוף הפיזי, למרות שיש אחרים בצורת האדם. Iškomar החל את שליחותו עלי אדמות בערך לפני שלושים אלף שנה, כדי להשפיע הפיתוח שלנו כדי שבני אדם יכולים להתפתח מהר יותר ולהיות מסוגל לקחת מנהיגות, לא לשלוט כי החוק הגלקטית אוסר על בני חכם מהחלל החיצון, כמו עצמו.