Reklama

אנו מציעים מיקום פרסומי של נושאים בצורה של:

  • כרזה בעמוד בעמודה הימנית של מדור הפרסום
  • באנר בכותרת הדף
  • כרזה בכותרת התחתונה של הדף
  • באנר בסוף המאמר
  • מאמר יחסי ציבור
  • ביקורות על המוצר או הספר שלך
  • פעולות יומן
  • שתף מידע בפייסבוק: סוני היקום

באתר שלנו יש בממוצע תצוגה של 3000 אנשים מדי יום. הגדלת הצפייה החודשית. אנחנו חולקים את הפייסבוק על אנשים 2600.

אם אתה מעוניין במיקום מודעה, kontaktujte nás Register you

כתובת האימייל שלך (חובה)

הטלפון שלך (חובה)

ההודעה שלך