אנרגיה חופשית

אנרגיה חופשית, אנרגיה נקודת אפס, מקורות אנרגיה חלופיים, מקורות אנרגיה מתחדשים. מאמרים המתמקדים alternatvine להסתכל על השגת אנרגיה ביחס להשפעה על הסביבה.