אקסופוליטיקה

אנחנו צריכים להתעניין לא רק במה שקורה עם השכנים שלנו, אלא גם במה שקורה מעל הראש.