כדור הארץ חלול

דיווחים א-פוליטיים על יצורים המאכלסים את הפלנטה המשותפת שלנו כדור הארץ מתחת לפני השטח שלה. דיווחים על מתחמים תת קרקעיים עתיקים.